Projekty architektoniczne

W zakresie działalności firmy są zarówno wielobranżowe projekty architektoniczno-budowlane obiektów użyteczności publicznej, budynków wielorodzinnych jak również indywidualne domy jednorodzinne. W oparciu o wiedzę i zdobyte wieloletnie doświadczenie zapewniamy kompleksową obsługę od pomysłu po jego realizację, świadczymy usługi w zakresie:

  • organizacji wszystkich spraw związanych z przygotowaniem inwestycji oraz materiałów i analiz przedprojektowych,
  • opracowania pełnej dokumentacji technicznej przedsięwzięcia budowlanego,
  • uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i decyzji wymaganych Prawem Budowlanym,
  • opracowania kosztorysów, specyfikacji technicznych i przedmiarów robót,
  • sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją,
  • sprzedaży i adaptacji projektów gotowych,
  • inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz terenów zielonych,
  • projektów szaty roślinnej,
  • doradztwa inwestycyjnego,
  • na stałe współpracujemy z doświadczonymi i solidnymi firmami budowlano-wykonawczymi.